อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการวิเคราะห์/ทดสอบ

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • อัตราค่าบริการ ก คือ

งานวิจัยและการเรียนการสอนของผู้ใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด

  • อัตราค่าบริการ ข คือ

งานวิจัยและการเรียนการสอนของผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

  • อัตราค่าบริการ ค คือ

ผู้ขอใช้บริการหน่วยงานเอกชนทั้งหมด

- อัตราค่าบริการ วิเคราะห์ทางเคมี, กายภาพ, สารประกอบ, ปุ๋ย และความร้อนเชื้อเพลิงชีวภาพ  [ คลิกที่นี่ ]

- อัตราค่าบริการ ICP, ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และราคาน้ำ DI    [ คลิกที่นี่ ]

- อัตราค่าบริการ Freeze Dryer   [ คลิกที่นี่ ]

- อัตราค่าบริการ CN analyzer    [ คลิกที่นี่ ]

- อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี [ คลิกที่นี่ ] 

- อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี [ คลิกที่นี่ ]

- อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สารชีวมวล (Biomass) [ คลิกที่นี่ ]

 

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|