News

Site News

.

โครงการจัดทำระบบติดตามแผนการสอน

โครงการจัดทำโปรแกรมต้นแบบระบบติดตามการจัดทำแผนการสอนของคุณครู กรณีศึกษาโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ ชุมชนบ้านเหนือ

โครงการจัดทำระบบติดตามแผนการสอน - Read More…

Shopping in 2020

ช้อปดี มีคืน ช้อปปิ้งอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี

Shopping in 2020 - Read More…

เรียนรู้เทคนิคเครื่อง ICP-OES

เป็นการพูดถึงหลักการทำงานของเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer(ICP-OES) ในรูปแบบสั้นๆ และเข้าใจได้ง่ายๆ... โดยแสดงรูปองค์ประกอบของเครื่อง และขีดต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ของเครื่องด้วยค่ะ

เรียนรู้เทคนิคเครื่อง ICP-OES - Read More…

สถานที่และสภาวะแวดล้อม ISO/IEC 17025

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ 5.3 สภาพแวดล้อมมีผลต่อการทดสอบหรือไม่ ถ้ามีควบคุมอย่างไร และมีบันทึกการควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น บันทึกอุณหภูมิและความชื้น การดูแลรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการ การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ที่มีผลต่อการทดสอบ และการแบ่งพื้นที่การทำงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

สถานที่และสภาวะแวดล้อม ISO/IEC 17025 - Read More…

งานด้านการเรียนการสอน

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทดสอบค่า บีโอดี และสารแขวนลอยทั้งหมด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานด้านการเรียนการสอน - Read More…

7 ประโยชน์จากน้ำอัดลมที่คุณไม่เคยรู้

7 ประโยชน์จากน้ำอัดลมที่คุณไม่เคยรู้

แม้คุณจะเคยได้ยินมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าน้ำอัดลมนั้นมีแต่โทษและไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่น้อยวันนี้เราขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นด้วยเสียงแข็งๆเลยว่า น้ำอัดลมนั้นยังมีข้อดีอีกหลายๆ อย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งข้อดีที่ว่ามานี้จะเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้น วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำอัดลมมาฝากกัน ซึ่งรับรองได้เลยว่า ต้องมีหลายๆ ข้อที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กันได้อย่างแน่นอน

7 ประโยชน์จากน้ำอัดลมที่คุณไม่เคยรู้ - Read More…

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ISO/IEC17025 :2017 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา - Read More…

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง - Read More…

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562

สรุปการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 10เรื่องเด่นๆในรอบปีที่แล้ว

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปี2562 - Read More…

โครงการบริการด้วยใจ

โครงการการบริการด้วยใจเพื่อความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า ประจำปี 2563

โครงการบริการด้วยใจ - Read More…

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยเครื่องมือกลาง

โครงการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - Read More…

QR_LIMS นวัตกรรมใหม่ของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

QR_LIMS นวัตกรรมใหม่ของห้องปฏฺิบัติการวิทยาศาสตร์ - Read More…

"ปลูกป่า" ประโยชน์ที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของการปลูกป่ามีมากมายมหาศาลกว่าที่เราคิด

"ปลูกป่า" ประโยชน์ที่ยั่งยืน - Read More…

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|